• آغاز دهمین جشنواره حکمت مطهر دانشکاهیان
  • برندگان عمره مفرده نهمين جشنواره حكمت مطهر

اطلاعیه شماره ۴:اعلام پایان زمان شرکت در آزمون کتاب ماه مطهر هفتم

ضمن تشکر و تقدیر از حضور پرشور دانشجویان و کارکنان مجترم دانشگاهها در مسابقه کتابخوانی اینترنتی

اطلاعيه شماره ۳:تمديد زمان مسابقه كتاب ماه هفتم تا ۳۰ ديماه

ضمن گراميدشت نهم ديماه،روز بصيرت و ميثاق امت با ولايت به اطلاع تمامي دانشگاهیان ارجمند (دانشجویان و کارکنان)

زمان، منابع و نحوه شرکت در آزمون كتاب ماه هفتم

به اطلاع کلیه دانشگاهیان ارجمند (دانشجویان و کارکنان) می‌رساند زمان، منابع و نحوه شرکت در آزمون آذر ماه

اعلام برندگان سهمیه عمره مفرده نهمين جشنواره حكمت مطهر

  دبیرخانه جشنواره حکمت مطهر؛ ضمن تشکر از حضور پرشور دانشگاهیان عزیز در نهمین جشنواره حکمت مطهر،